How to build your company

In deze sessie ontdek je welke approach je best kiest om je startup te bouwen en welke (alternatieve) vormen van financiering daarbij zinvol zijn.

  • Welk model kies je om van je idee een succesvolle onderneming te maken?

  • Welke elementen heb ik nodig om dit te realiseren?

  • Waar zou mijn focus moeten liggen?

  • En met wie moet ik mij omringen om mijn plannen te realiseren?

  • Welke financiële aanpak staat daar tegenover?